Contact

Apply Capnor Norway
Koppholen 4
4313 Sandnes, Norway
switchboard: +47 9180 3090
Enquiries
General:
Commercial:
Finance:
www.applycapnor.com

Gunnar Dirdal
CEO
mobile phone: +47 9164 0223
e-mail:

Vidar Stigedal
Operation Lead
mobile phone: +47 917 19 067
e-mail:

Inge Byrkjeland
VP Mobile Offshore Units
mobile phone: +47 97551563
e-mail:

Bent Hamnes
VP Finance & IT
mobile phone: +47 9288 9078
e-mail:

EMERGENCY CONTACT NUMBER 24/7
phone: +47 9578 6611

Apply Capnor Poland Sp. z o.o.
ul. Gabrieli Zapolskiej 44 
30-126 Kraków, Poland
switchboard: +48 12 395 12 44
fax: +48 12 444 11 82
e-mail:
www.applycapnor.pl

Michał Rejdych
General Director
desk phone: +48 12 395 12 49
mobile phone: +48 501 651 957
e-mail:

Barbara Gąstoł
Marketing Manager
desk phone: +48 12 395 12 38
mobile phone: +48 728 414 034
e-mail:

Members of the Board
Artur Pietrzak
Gunnar Dirdal

VAT Code: 675-133-46-21
National Court Register: 0000244389 - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Share capital: 100 000,00 PLN

Apply Capnor representative for Benelux - Vletco BV
Dr. Heijelaan 8, 2157 NJ Abbenes, The Netherlands
phone: +31 252 545420
fax: +31 252 545990

Location

s