Kontakt

Apply Capnor Norway
Koppholen 4
4313 Sandnes, Norwegia 
tel.: +47 9180 3090
Kontakt w sprawach: 
ogólnych:
handlowych:
finansowych:
www.applycapnor.com

Gunnar Dirdal
CEO
tel. kom.: +47 9164 0223
e-mail:

Vidar Stigedal
Operation Lead
tel. kom.: +47 917 19 067
e-mail:

Inge Byrkjeland
VP Mobile Offshore Units
tel. kom.: +47 97551563
e-mail:

Bent Hamnes
VP Finance & IT
tel. kom.: +47 9288 9078
e-mail:

KONTAKT W NAGŁYCH WYPADKACH 24/7
tel.: +47 9578 6611

Apply Capnor Poland Sp. z o.o.
ul. Gabrieli Zapolskiej 44
30-126 Kraków, Polska 
tel.: +48 12 395 12 44
fax: +48 12 444 11 82
e-mail:
www.applycapnor.pl

Michał Rejdych
Dyrektor Generalny
tel.: +48 12 395 12 49
tel. kom.: +48 501 651 957
e-mail:

Barbara Gąstoł
Manager ds. Marketingu
tel.: +48 12 395 12 38
tel. kom.: +48 728 414 034
e-mail:

Członkowie Zarządu
Artur Pietrzak
Gunnar Dirdal

NIP: 675-133-46-21
KRS: 0000244389 - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN

Przedstawiciel Apply Capnor na kraje Beneluxu - Vletco BV
Dr. Heijelaan 8, 2157 NJ Abbenes, Holandia 
tel.: +31 252 545420
fax: +31 252 545990

Lokalizacja

s