• Zakłady chemiczne

 • Instalacje oczyszczania spalin na statkach

  Od 1 stycznia 2015 roku statki przebywające w strefach SECA objęte są nowymi regulacjami UE.

 • Terminal Naftowy Sture

  Wynikiem skanowania laserowego było stworzenie modelu 3D całej instalacji wraz z modelem terenu.

 • Instalacja HDS

  Z powodu braku kompletnej dokumentacji powykonawczej firma projektowa zamówiła skanowanie instalacji

 • Kontrakt z ConocoPhillips

  Apply Capnor Poland uczestniczy w skanowaniu laserowym kilkunastu platform wiertniczych na polach naftowych Ekofisk i Eldfisk.

 • Alvheim

  W ramach przebudowy tankowca Alvheim (dawniej Odin) na jednostkę FPSO Grupa Apply Capnor została poproszona o inwentaryzację laserową obiektu. Obecnie świadczymy usługi skanowania w zależności od aktualnych potrzeb klienta.