15.jpg

Szczegółowy opis

Zakłady chemiczne w Holandii zleciły wykonanie inwentaryzacji oraz szczegółowej identyfikacji instalacji rurowych w obszarze LHC2. Ze względu na wiele modyfikacji dokonywanych na obiekcie w ciągu ostatnich 20 lat istniejąca dokumentacja inżynierska była niedokładna. Jednym z zadań było zatem odtworzenie dokumentacji. Dodatkowo, uzyskane w ramach projektu dane 3D pozwalają na szczegółowe określenie pozycji 3D każdego elementu. Poza chmurą punktów dostarczono klientowi także wysokorozdzielcze panoramy sferyczne (350 MPix każda), dzięki którym możliwe jest odczytanie nawet niewielkich opisów na instalacjach rurowych czy aparaturze.