Kontakt

Apply Capnor Norway
tel. +47 9180 3090

Technologia

Mimo, że technologia skanowania laserowego jest stosunkowo nowa i bardzo zaawansowana, zasada działania skanerów jest dość prosta. Skaner emituje wiązkę lasera, która odbija się od obiektów i wraca do nadajnika. Urządzenie wylicza kąt i odległość, dodatkowo rejestruje też współczynnik odbicia. Na podstawie tych danych określane są współrzędne x,y,z poszczególnych punktów w lokalnym układzie współrzędnych.  Skaner rejestruje współrzędne tysięcy punktów w ciągu kilku sekund, które razem stanowią duży zbiór zwany "chmurą punktów".

Łącząc poszczególne chmury punktów we wspólnym układzie współrzędnych, otrzymujemy  kompletną i dokładną geometrię skanowanego obiektu. Chmura punktów może być produktem finalnym, ale może też służyć jako baza do tworzenia dokumentacji powykonawczej  (np. modele 3D, rysunki 2D).